Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» (Σ.Ε.Ε.Π.ΦΩ)

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» (Σ.Ε.Ε.Π.ΦΩ)
Σύλλογος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» (Σ.Ε.Ε.Π.ΦΩ) προσκαλεί τα μέλη του σωματείου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του καταστατικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την

25/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6μμ

στην Παλαια Φωκαια και ειδικότερα στην Ψαροταβέρνα Το Λιμάνι που βρίσκεται στην οδό Αγ.Ειρηνης 1 Λωφ. Αθηνών Σουνίου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός απολογισμός από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και έγκριση αυτού.

2. Οικονομικός απολογισμός από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και έγκριση αυτού.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση, συμφώνα με το άρθρο 11 παρ.4 του καταστατικού

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Αβραμίδης

Ο Γ. Γραμματέας Χριστόφορος Τσουνης