Ίδρυση Συλλόγου

1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ : Ιδρύθηκε Σωματείο (Σύλλογος), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Ε.Π.ΦΩ» και έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού Αττικής. Η έδρα του Σωματείου δε δύναται να μεταφερθεί εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Αττικής. 2. ΣΚΟΠΟΣ : […]