• ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:                                             22993 20300
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ:               22910 38795
  • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ:                                         22990 49999
  • ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ:                  22910 36208
  • ΑΤ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ:                                                            22910 36966
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ:                          22993 20800
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ:                                      22920 23123
ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • 122 ΑΘΗΝΑ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ”) – ΣΑΡΩΝΙΔΑ
  • 123 ΣΑΡΩΝΙΔΑ – ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ