Η Διοίκηση του Σωματείου αποτελείται από τους κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:  ΔΑΜΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ